เกี่ยวกับครีม EVE’S

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ EVES ได้ก่อนตั้งขึ้นในปี 2019 โดยบริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานสำหรับผลิตเครื่องสำอาง โดยโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ว่านี้เป็นโรงงานของแบรนด์ EVES เอง ทำให้ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งแบรนด์ EVES เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางเป็นของตัวเอง

ในการผลิตเครื่องสำอางของแบรนด์อีฟส์ ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด จนเราสามารถค้นหาสารออกฤทธิ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ช่วยทำให้ผู้ใช้ของเรานั้นมีผิวที่สุขภาพดี และแก้ปัญหาผิวในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเริ่มต้น EVES GROUP

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ EVES ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดยคุณอีฟ วลัยพรรณ รัศมี ที่มีจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่อย่าง “ ความรัก ” ที่รักในความสวยงามแบบที่ถูกต้อง รวมถึงยังรักที่จะดูแลบำรุงผิวพรรษให้ถูกวิธี เหล่านี้.. ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอีฟไปศึกษา ค้นคว้า ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับรับมาดูแลตัวเอง และคนรอบข้าง จนเป็นจุดเริ่มต้นของ “ EVES BRAND ”

ต่อมาคุณอีฟเล็งเห็นว่า.. ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะการจ้างโรงงานผลิตสินค้าให้ (OEM) นั้นมีเงื่อนไขค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ในปี 2019 ได้ก่อตั้งบริษัท เนจ ไซเอนซ์ จำกัด ที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของตัวเอง เพื่อเข้ามาควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตในแบบที่เป็นของแบรนด์อีฟส์เองจริงๆ

จุดเริ่มต้นครีม EVE'S

EVES’LAB

ในปี 2016 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ EVES ได้ก่อตั้งโรงงาน EVE’S LAB
สำหรับการค้นคว้า พัฒนา วิจัยครีมอีฟส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ EVES แบรนด์

โรงงานอีฟส์

โรงงาน EVES มีการตรวจสอบคุณภาพเชื้อในห้องควบคุมทุกกระบวนการ เพื่อไม่ให้มีเชื้อเข้าไปเจือปนกับครีมได้ เช่น ห้องบรรจุ ห้องผสม ห้องแบ่งชั่ง ฯลฯ โดยควบคุมให้ต่ำว่า 50cfu/15 min ซึ่งห้องมี่ต้องตรวจเช็คคุณภาพเชื้อมีดังนี้

1.การควบคุมเชื้อจากพนักงาน

เช่น ความสะอาดของพนักงาน ชุดกราว จะมีการฆ่าเชื้อด้วย Alcohol 70%

2.การควบคุมเชื้อจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

โรงงานอีฟส์จะเก็บตัวอย่าง และส่งให้ QC ตรวจเช็คเชื้อตามแผนการสุ่มตรวจ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

3.การจัดเก็บตัวยาโดยวิธี ASAPTIC TECHNIQUE

เป็นการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีที่ปลอดเชื้อ ได้แก่ การใส่ถุงมือสุ่มตรวจ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจต้องปลอดเชื้อ

กลุ่มตัวแทนผู้ขาย EVES BRAND

ในปี 2017 EVES BRAND ได้เติบโตมากยิ่งขึ้น จนสามารถขยายฐานตัวแทนได้มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครีมอีฟส์มากยิ่งขึ้น